Opći uvjeti

UVJETI PRODAJE PUTEM INTERNET TRGOVINE PEGPEREGO.HR

1. OPĆE ODREDBE UVJETA PRODAJE

Nositelj svih prava na internet stranici pegperego.hr je trgovačko društvo Pampero d.o.o. (dalje u tekstu: Pampero). Pampero putem navedene stranice pruža uslugu prodaje putem svog servisa – pegperego web shopa (dalje u tekstu: pegperego.hr). Korištenjem usluge pegperego.hr i svih pridruženih stranica i servisa na navedenoj domeni smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima prodaje (dalje u tekstu: Uvjeti), te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju. Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda ili usluga putem Peg Perego web shopa te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (dalje u tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i Peg Perego web shopa, smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora.

Pružatelj usluge internet prodaje putem Peg Perego web shopa je Pampero d.o.o., Draškovićeva 82, 10000 Zagreb, OIB: 27435711212 Korisnike upućujemo da se prije kupnje upoznaju sa ovim Uvjetima te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim vašim pravima i obvezama. Pampero pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

Pampero pridržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni dio Peg Perego web shopa u svako doba bez obaveze prethodne najave, te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

Pampero pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge Peg Perego web shopa u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta te Općih uvjeta korištenja. Korištenje usluga Peg Perego web shopa odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje Peg Perego web shopa od strane djece ili maloljetnih osoba nije dozvoljena, te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Pampero ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

Kupljeni proizvodi koriste se na vlastitu odgovornost.

Pampero se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na pegperego.hr. Filip Trade zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda.

 

 

NAPOMENA:

Slike proizvoda na pegperego.hr su ilustrativne prirode. Slika koja ilustrira proizvod na internetskoj stranici pegperego.hr ne mora u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda te kupac takve prozvode ne može reklamirati s te osnove.

Pampero će nastojati na web stranicama pegperego.hr objavljivati točne i aktualne podatke, ali ne preuzima odgovornost za točnost i potpunost istih.

 

2. UVJETI PRODAJE

I) Sklapanje i raskid ugovora o prodaji

Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu Pampera za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i Pampera, a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem pegperego.hr uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom, telefona s ljudskim posredovanjem i bez njega te Interneta.

Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu Pampera na jedan od slijedećih načina:

 • odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik peg perego.hr,
 • odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao gost korisnik pegperego.hr,
 • odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe putem (01) 6302 137 telefonske linije.

a) U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.

b) Prilikom registracije, ukoliko se želite registrirati putem Facebook računa te želite komentirati i aktivno sudjelovati na našem Facebook profilu, pegperego.hr će koristiti vaše puno ime tj. vaš Facebook račun.

c) Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.

d) Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, Pampero zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

e) Registracijom (koja uključuje plaćanje usluge) smatra se da je sklopljen Ugovor između Pampera i korisnika kao kupca.

f) Ugovor stupa na snagu po izvršenoj uplati korisnika, odnosno od dana kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora.

g) Povodom sklapanja Ugovora, korisniku će biti dostavljeni: potvrda o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovorna obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/2014), ovi Uvjeti te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.

h) Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:

  • ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena,
  • ako je predmet Ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave,
  • ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima,

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Pampero o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (Peg perego web shop, Pampero d.o.o., Draškovićeva 82, 10000 Zagreb), telefaksom na 01/6302 142 ili elektroničkom poštom na pegperego@pampero.hr , u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte.

Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat sredstava koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Pampera, odnosno pegperego.hr zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka kojaje ponuđena. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Filip Trade može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.

Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu Pampero d.o.o., Draškovićeva 82, 10000 Zagreb,  bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Pampero, odnosno pegperego.hr, uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe korisnik snosi sam. Korisnik se moli da prije raskida Ugovora nazove na broj telefona (01) 6302 137 ili se javi na pegperego@filip-trade.hr kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe.

Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. U slučaju oštećenja originalne ambalaže iznos povrata bit će umanjen za postotak sukladan vrijednosti robe. U tom slučaju bit će te obaviješteni.

Obrazac za jednostrano raskidanje Ugovora može se preuzeti na www.pegperego.hr

II) Uvjeti i postupak kupnje

Glavne karakteristike proizvoda, način uporabe, cijene, posebne akcije i pogodnosti, načini plaćanja i dostave odnose se na one koji su važeći u trenutku zaključene narudžbe. Navedeni podaci će biti naznačeni uz svaki proizvod.

Cijena proizvoda, u koju je uključen iznos PDV-a i trošak dostave, vidljivi su u košarici za kupnju prije zaključenja narudžbe. Trošak dostave može biti vidljiv još i na nekim drugim dijelovima stranice. Sve informacije o potvrdi kupnje temeljem elektronske narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte kupca navedenu u postupku registracije/narudžbe ili u košarici za kupnju pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe. Sve cijene su izražene u hrvatskim kunama (HRK). U sve cijene je uračunat PDV. Redovne maloprodajne cijene su označene kao redovna cijena, dok prodajna cijena na pegperego.hr je umanjena za 10% kao kupovina preko web shopa i označena je kao web shop cijena. Web shop cijena može biti i niža ukoliko se radi o posebnoj akcijskoj cijeni što je naznačeno uz proizvod.

Ukoliko kupac ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe, postoji mogućnost da je pogrešno unio adresu svoje elektronske pošte. U tom slučaju molimo kupca da nas kontaktira na: pegperego.hr ili na telefonski broj (01) 6302 137 kako bi naša služba za korisnike provjerila je li narudžba zaprimljena. Ukoliko niste sigurni kako izvršiti kupnju, slobodno nas nazovite na broj (01) 6302 137 u radno vrijeme, radnim danom od ponedeljka do petka od 8.30h do 16.30h i pomoći ćemo vam ispuniti košaricu.

III) Dostava i uvjeti dostave

    • trošak dostave obračunava kurirska služba po svojem važećem cjeniku i naplaćuje od korisnika prilikom dostave naručenog proizvoda. za iznos narudžbe iznad 700,00 kn trošak dostave u cijelosti snosi Pampero
    • rok isporuke proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na zalihi, na području cijele Hrvatske je 3 radna dana od dana zaključene narudžbe, izuzev proizvoda s posebnom napomenom
    • rok isporuke proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na zalihi, na hrvatske otoke je do 7 radnih dana
    • u slučaju promjene roka dostave ili bilo koje druge važne okolnosti za izvršenje narudžbe, kupca će o tome odmah obavijestiti naša služba za korisnike

IV) Reklamacije i prigovori

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati pakiranje pošiljke. Ukoliko pakiranje pošiljke ima vidljivih oštećenja/nedostataka, preporučujemo da kupac odbije primitak iste jer postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti Pamperu, uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.

Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektroničke ili obične pošte te usmeno putem telefona:

    • na broj telefona: (01) 6302 137,
    • na e-mail adresu: pegperego@pampero.hr,
    • na adresu: Peg Perego web shop, Pampero,prilaz baruna Filipovića 23a, 10 000 Zagreb.

U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, kupac treba poslati fotografiju navedene reklamacije kako bi se ista uvažila na temelju fizičkog dokaza. Pampero vrši prikup reklamirane oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ukoliko se utvrdi da je reklamacija opravdana te da kupac nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdane reklamacije trošak zamjene proizvoda s novim u cijelosti snosi Pampero.

U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili načina na koji je proizvod vraćen (proizvod mora biti nekorišten, u nepromijenjenoj količini te u originalnoj ambalaži, uz predočen originalan račun i jamstvo, ukoliko postoji) proizvod će se dati na vještačenje vještaku ili stručnoj pravnoj osobi. U slučaju da se vještačenjem utvrdi opravdanost reklamacije, sav trošak zamjene proizvoda snosi Pampero, a u slučaju neopravdane reklamacije trošak će snositi kupac.

V) Jamstvo za ispravnost prodanih proizvoda i servis

Proizvodi za koje dajemo jamstvo u skladu sa zakonom i jamstvom određenim od strane proizvođača imaju jamstveni list. Pravo na korištenja jamstva ostvaruje se uz predočenje računa i jamstvenog lista. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun. Datum izdavanja računa je datum početka aktiviranja jamstva. Uz opis proizvoda nalazi se podatak na koji period je osigurano jamstvo za određeni proizvod.

U slučaju izdavanja jamstvenog lista kojim proizvođač jamči ispravnost proizvoda u tijeku određenog vremena, kupac može, ako proizvod nije ispravan zahtijevati da se taj proizvod u razumnom roku popravi, ili da mu se umjesto popravka preda drugi takav ispravan proizvod. Ukoliko za vrijeme trajanja jamstvenog roka nastupi neispravnost proizvoda isti se dostavlja u ovlašteni servis naveden u jamstvenom listu.

Pravo na korištenje jamstva ostvaruje se isključivo uz predočenje računa. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun. Neispravnost proizvoda nastala kao posljedica nepravilnog korištenja i/ili nepostupanja u skladu s uputama nije osigurana jamstvom. Servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova za kupljeni proizvod osigurana je putem ovlaštenih servisera navedenih u jamstvenom listu.

Sva prava i obveze proizlaze iz zakona o zaštiti potrošača RH (NN 110/115).

Za materijalne nedostatke na proizvodu odgovaramo sukladno odredebama zakona o obveznom odnosima.

VI) Način i postupak plaćanja

Plaćanje cijene proizvoda i troškova dostave može se izvršiti na jedan od sljedećih načina:

a) Plaćanje općom uplatnicom, internet bankarstvom ili pouzećem.

b) Plaćanje općom uplatnicom. Proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati uplatom putem opće uplatnice u svim poslovnicama banaka, FINA-e ili uredima Hrvatske pošte. Podaci za uplatu su na obrascu narudžbe koju ispunjava korisnik, nakon potvrde narudžbe, i informacije o dostupnosti naručenog proizvoda koje Pampero prosljeđuje e-mailom. Sve podatke je potrebno točno upisati u opću uplatnicu i izvršiti uplatu u roku.

c) Plaćanje internet bankarstvom. Proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati putem internet bankarstva bilo koje banke u kojoj je otvorena mogućnost takvog načina plaćanja. Podaci za uplatu su na obrascu narudžbe koju ispunjava korisnik, nakon potvrde narudžbe, i informacije o dostupnosti naručenog proizvoda koje Pampero prosljeđuje e-mailom. Sve podatke je potrebno točno upisati u opću uplatnicu i izvršiti uplatu u roku.

d) Plaćanje predračunom (samo za pravne osobe). Pravne osobe imaju mogućnost plaćanja predračunom. Podaci za uplatu su na obrascu narudžbe koju ispunjava korisnik, nakon potvrde narudžbe, i informacije o dostupnosti naručenog proizvoda koje Pampero prosljeđuje e-mailom. Sve podatke je potrebno točno upisati u opću uplatnicu i izvršiti uplatu u roku. Nakon primitka uplate u skladu s predračunom pokreće se postupak isporuke.

e) Plaćanje gotovinom - pouzećem. Prilikom preuzimanja pošiljke dostavljaču se plaća cjelokupni iznos naznačen u računu i trošak dostave.

3. ZAŠTITA PODATAKA PRI KUPNJI

U svrhu potpune transparentnosti i sigurnosti prilikom kupovine na stranicama tvrtke Pampero d.o.o. ovime izjavljujemo da svi podaci prikupljeni putem stranice www.pegperego.hr  ostaju u tajnosti i koriste se isključivo za pružanje bolje usluge.

Podaci ostavljeni prilikom kupovine služe nam isključivo riješavanje pitanja kupaca, poput reklamacija i raznih upita o uslugama i proizvodima. Podaci se mogu koristiti i u svrhu praćenja tržiššta i marketinških aktivnosti isključivo bez odavanja. Prijavom na naš newsletter pristali ste svojevoljno na razmjenu podataka koje isto tako u svakom trenutku možete odjaviti.

U svakom trenutku, korisnik može odustati o davanja pristanka obrade njegovih privatnih podataka informiranjem naše korisničke službe na pegperego@pampero.hr

 

U svrhu osiguravanja kvalitetnog korištenja naše stranice koristimo se raznim suvremenim  tehnologijama i alatima. Jedni od tih alata i tehnologija su kolačići i Google Analytics. Kolačići (eng. cookies) predstavljaju skup informacija koji se pohranjuje na osobno računalo u trenutku pregledavanja internetske stranice. Svrha kolačića je pohraniti informacije o nekim Vašim postavkama i ponašanju na internetu. Osim jednostavnih informacija, kolačići mogu pohraniti i veliki broj osobnih informacija popust imena te adrese elektroničke pošte, no za isto morate dati suglasnost kako bi se pohranilo. Ukoliko isto niste omogućili, kolačići neće moći pristupiti datotekama i podacima. Radnje pohrane i slanja kolačića Vama nisu vidljive njih je moguće kroz postavke internetskog preglednika izbrisati ili postaviti automatsko prihvaćanje ili odbijanje kolačića. Najćešće se pohranjuju informacije koje bi olakšale pristup registriranim korisnicima što rezultira mogućnostima da korisnik bude zapamćen, odnosno da se ne mora svaki put iznova prijavljivati.

U slučaju kršenja privatnosti podataka ili narušenja integriteta podataka unutar naše baze obavijestiti ćemo nadležna tijela te sve relevantne osobe.

 

4. KOMUNIKACIJA PAMPERA S KORISNICIMA

Gore navednim radnjama i prijavom za našu poštu sa novostima (newsletter) dajete suglasnost da vas Pampero d.o.o. u svrhu promocije usluge i proizvoda može putem elektroničke pošte obaviještavati o promjenama ili dodavanja sadržaja stranicama, popustima, akcijama, proizvodima ili promjeni načina pružanja usluge. Korisnik može u svakom trenutku opozvati navedenu suglasnost.

Sva ostala komunikacija telefonom ili mailom uspostavlja se isključivo inicijalno na Vaš zahtjev i radi davanja kvalitetne usluge.

 

Obrazac za jednostrani raskid možete skinuti ovdje